Aikataulu/Schedule

Perjantai
18.00 Rekisteröinti alkaa
19.00 ”Koskaan ei ole liian myöhäistä tehdä ohjelmaa”
20.30 Kahvi, tee, grillaus & hengausta
21.45 Yökokous
23.00 Päivä päättyy
Lauantai
11.00 Rekisteröinti alkaa
11.15 Meditaatio
12.00 4. askeleen lista: kaunat
13.30 Lounas
14.30 4. askeleen lista: pelot
15.45 4. askeleen lista: parisuhteet ja seksuaaliset vahingot
16.45 Kahvi
17.15 4. askeleen lista: muille aiheuttamamme vahingot
18.15 Nyyttikestit – Tuo ruokaa ja naposteltavaa!
21.00 Yökokous + meditaatio
23.00 Päivä päättyy
Sunnuntai
11.00 Rekisteröinti alkaa
11.15 Meditaatio
12.00 Paneelikeskustelu: AA-kirjallisuus
13.30 Lounas
14.30 5. askel: kummitoiminta
16.00 Raittiuslaskenta
Siivous

Schedule

Friday
18.00 Registration begins
19.00 ”It’s never too late to begin with the programme”
20.30 Coffee, tea, barbeque & hanging around
21.45 Night meeting
23.00 They day ends
Saturday
11.00 Registration begins
11.15 Meditation
12.00 Step 4 list: resentments
13.30 Lunch
14.30 Step 4 list: fears
15.45 Step 4 list: relationships and sexual harms
16.45 Coffee
17.15 Step 4 list: harms done to others
18.15 Pot luck – Please, bring food and snacks!
21.00 Night meeting + meditation
23.00 The day ends
Sunday
11.00 Registration begins
11.15 Meditation
12.00 Panel Discussion: AA literature
13.30 Lunch
14.30 Step 5: sponsoring
16.00 Sobriety countdown
Cleaning up